Vi hjelper deg med

Rehabilitering

Restaurering

Oppussing

Det er detaljene som setter kronen på verket. Listverk finnes i mengde profiler og levers i en rekke tresorter hvor furu, gran og eik er de mest brukte.

Når du skal velge listverk så vurder hvilken stil du ønsker, standard-profiler, eller kopier fra gamle stilperioder som Rokokko, Klassisk og Sveiserstil.

Eller hvorfor ikke velge en av våre spesialiteter, Randsfjordlister eller Slåttolister. Vår høvelmester, Hans Arild Hansen, hjelper deg med det meste. Har du en idé? kan han kanskje omsette denne til et realistisk forslag.

Vi har ingen stor katalog hos oss. men vi har et stort hjerte for deg som vil gi en bygning sjel og liv ved å bevare gode byggtradasjoner. Kontakt oss i dag for et godt forslag.

kONTAKT OSS

GENERELT INTERESSERT I GAMMELT HÅNDVERK?

adresse

Blyberg Sag og Høvleri AS Sagvegen 9, 3520 Jevnaker

Tlf

61 31 10 79

E-post

firmapost@kingsco.no

Designet og produsert av